Välkommen till Garpek!

 

Vi är en lokal redovisningsbyrå i Västerviks kommun, med kontor i Västervik och Gamleby. Vår inriktning är ägarledda företag inom alla tänkbara branscher. Hos oss får du en personlig handläggare och hjälp med de administrativa tjänster just ditt företag behöver.

Auktoriserade redovisningkonsulter

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter vilket innebär att våra kunder har en kvalitetssäkrad redovisning och kan få en Bokslutsrapport som kvittens på att redovisningen följer svensk standard REX.

 

 

SRF Logga Nyheter från vårt branschförbund